Profesionální míchání autolaků

Pro maximální přesnost používáme fotospektrometr Colour Wizard 3

Mícháme konvenční 
i vodou ředitelné autolaky značky Chromind

Metalické i 2K pastelové barvy